آزمایشگاه و کارگاه ها

کارگاه ها

 

رديف
كارگاه
مسئول
تأسيس
قابليت‌ها
1
لوله كشي و تأسيسات شبكه
دکتر جلیلی قاضی زاده
1381
- آموزش لازم در خصوص انواع لوله‌ها، اتصالات و متعلقات آن‌ها
- آموزش انواع شيرآلات و تعمير و نگهداري آن‌ها
- آموزش با تجهيزات برش خورده
- استفاده از فيلم و اسلايد‌ها جهت آموزش
2
زمين شناسي و        ژئومورفولوژي
 
دكتر خورسندي
1367
انجام آزمايشات مربوط به درس زمين شناسي مهندسي
3
ژئوفيزيك
1371
انجام كاوش‌هاي آب زيرزميني و تشخيص ساختمان زمين توسط ژئوالكتريك و سيسميك
4
ادوات هيدرومتري و هواشناسي
 
دكتر علیمحمدی
1366
اندازه‌گيري دبي آب رودخانه‌‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها و اندازه‌گيري ميزان رسوب آن‌ها
5
نقشه برداري و فتوژئولوژي
 
دکتر وفایی نژاد
1369
ارائه دروس عمليات نقشه برداري 1 و 2 و عكس‌هاي هوايي
6
تجهيیزات آب و فاضلاب
دکتر مطیعی
1381
- آشنايي با تجهيزات شبكه‌هاي آب و فاضلاب
- آشنايي با تجهيزات كلر زني
- آشنايي با اتصالات، متعلقات، پمپ‌ها و غيره