آزمایشگاه و کارگاه‌ها

کارگاه‌ها

 

رديف
كارگاه
مسئول
تاسيس
قابليت‌ها
1
لوله‌كشی و تاسيسات شبكه
دکتر جلیلی قاضی‌زاده
1381
- آموزش لازم در خصوص انواع لوله‌ها، اتصالات و متعلقات آن‌ها
- آموزش انواع شيرآلات و تعمير و نگهداری آن‌ها
- آموزش با تجهيزات برش‌خورده
- استفاده از فيلم و اسلايد‌ها جهت آموزش
2
زمين‌شناسی و        ژئومورفولوژی
 
دكتر خورسندی
1367
انجام آزمايشات مربوط به درس زمين‌شناسی مهندسی
3
ژئوفيزيك
1371
انجام كاوش‌های آب زيرزمينی و تشخيص ساختمان زمين توسط ژئوالكتريک و سيسميک
4
ادوات هيدرومتری و هواشناسی
 
دكتر علی‌محمدی
1366
اندازه‌گيری دبی آب رودخانه‌‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها و اندازه‌گيری ميزان رسوب آن‌ها
5
نقشه برداری و فتوژئولوژی
 
دکتر وفایی‌نژاد
1369
ارائه دروس عمليات نقشه‌یرداری 1 و 2 و عكس‌های هوايی
6
تجهيیزات آب و فاضلاب
دکتر مطیعی
1381
- آشنايی با تجهيزات شبكه‌های آب و فاضلاب
- آشنايی با تجهيزات كلر‌زنی
- آشنايی با اتصالات، متعلقات، پمپ‌ها و غيره