صفحه اصلی
فراخوان شرکت گروه مپنا برای انجام اینترنشیپ و کارآموزی
  • 27974 بازدید

به پیوست (فايل پيوست)، تصویر نامه شرکت گروه مپنا در خصوص فراخوان "معرفی دانشجو برای انجام اینترنشیپ و کارآموزی در شرکت گروه مپنا" جهت بهره برداری تقديم می گردد.

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست​​​​​​​

دانلود فایل
افزودن نظرات