واحدهای تخصصی

رديف
نام واحد تخصصی
مسئول
زمينه تخصصی
1
اصلاح و توسعه تاسیسات آب و فاضلاب
دكتر بدلیانس
اصلاح و توسعه شبكه‌های توزيع آب، جمع‌آوری فاضلاب و تصفيه خانه‌ها
2
مواد، مصالح و بتن
دكتر
حاجی ستوده
شناخت، مطالعه و توسعه مواد مورد استفاده در بتن
3
تاسیسات مكانيكی صنعت آب و فاضلاب
دكتر جليلی قاضی‌زاده
كليه مطالعات طراحی، نوسازی، بهينه‌سازی و توسعه تاسيسات آب و فاضلاب
4
مستند‌سازی فنی
دكتر حسنی
مستند‌سازی پروژه‌های مختلف عمرانی
5
مهندسی زلزله و شريان‌های حياتی
دكتر حسنی
طراحی سازه‌های شريان‌های حیاتی، مهندسی زلزله و بحران
6
آبياری و زهكشی
 
مطالعه و طراحی طرح‌های آبياری و زهكشی
7
مديريت تحقيقات
مهندس
خرازی فرد
برنامه‌ريزی، ارزيابی، بررسی فرآيند اجرا، اولويت‌بندی و بررسی مشكلات تحقيقات
8
زمين‌شناسی و آب‌های زيرزمينی
دکتر خورسندی
مطالعات زمین‌شناسی، كيفيت و آلودگی آب‌های زيرزمينی، زمين شناسی سازه‌ها
9
تصفيه آب و فاضلاب
 
تحقیق و توسعه تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب
10
كنترل كيفی و آزمايشگاه‌های آب و فاضلاب
دكتر رشيدی مهرآبادی
ساخت و مطالعات پایلوتی و كنترل كیفی آب و فاضلاب
11
سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 
استفاده ازGIS در زمینه‌های مختلف مهندسی آب
12
سازه‌های هيدروليكی
دكتر عطاری
مطالعه و تحقيق و مدل‌سازی سازه‌های هيدروليكی
13
تاسيسات آب و فاضلاب
دكتر فاضلی
تحقيق، طراحی و توسعه تجهيزات مكانيكی و هيدروليكی صنعت آب و فاضلاب
14
ژئوتكنيك و بناهای زيرزمينی
دكتر قربان‌بيگی
مطالعه، طراحی و تحقيق در مورد عمليات ژئوتكنيك و توسعه بناهای زير زمينی
15
مهندسی رودخانه و سواحل
دكتر مجدزاده
هيدروليك جريان و رسوب در رودخانه، كنترل سيلاب و هيدروديناميك دريا
16
سدهای خاكی و بتنی
دكتر محبوبی
تحقيق، مطالعه و طراحی سدهای خاكی و بتنی و عمليات مكانيك خاك و پی
17
تكنولوژیهای پيشرفته در مهندسی آب‌ و فاضلاب
دكتر مطيعی
شبكه‌های آب و فاضلاب، تهيه سيستم‌های مكانيزه ثبت اطلاعات در آب و فاضلاب
18
كنترل و ابزاردقيق تصفيه‌خانه‌های آب و فاضلاب
دكتر منتظری
طراحی، مشاوره، نصب و راه اندازی سيستم‌های كنترل و ابزار دقيق تصفيه‌خانه
19
منابع آب
دكتر موسوی ندوشنی
هيدرولوژی و مدل‌سازی منابع آب
20
شبكه‌های آبرسانی و فاضلاب شهری
 
مطالعه و طراحی شبكه‌های آب و فاضلاب شهری و روستايی