واحدهای تخصصی

رديف
نام واحد تخصصي
مسئول
زمينه تخصصي
1
اصلاح و توسعه تاسیسات آب و فاضلاب
دكتر بدليانس
اصلاح و توسعه شبكه‌هاي توزيع آب، جمع آوري فاضلاب و تصفيه خانه‌ها
2
مواد، مصالح و بتن
دكتر
حاجي ستوده
شناخت، مطالعه و توسعه مواد مورد استفاده در بتن
3
تأسيسات مكانيكي صنعت آب و فاضلاب
دكتر جليلي قاضي‌زاده
كليه مطالعات طراحي، نوسازي، بهينه‌سازي و توسعه تأسيسات آب و فاضلاب
4
مستند سازي فني
دكتر حسني
مستند سازي پروژه‌هاي مختلف عمراني
5
مهندسي زلزله و شريان‌هاي حياتي
دكتر حسني
طراحي سازه‌هاي شريان‌هاي حياتي، مهندسي زلزله و بحران
6
آبياري و زهكشي
 
مطالعه و طراحي طرح‌هاي آبياري و زهكشي
7
مديريت تحقيقات
مهندس
خرازي فرد
برنامه ريزي،  ارزيابي،  بررسي فرآيند اجرا، اولويت بندي و بررسي مشكلات تحقيقات
8
زمين شناسي و آب‌هاي زيرزميني
دکتر خورسندي
مطالعات زمين شناسي، كيفيت و آلودگي آب‌هاي زيرزميني، زمين شناسي سازه‌ها
9
تصفيه آب و فاضلاب
 
تحقيق و توسعه تصفيه خانه‌هاي آب و فاضلاب
10
كنترل كيفي و آزمايشگاه‌هاي آب و فاضلاب
دكتر رشيدي مهرآبادي
ساخت و مطالعات پايلوتي و كنترل كيفي آب و فاضلاب
11
سنجش از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
 
استفاده ازGIS در زمينه‌هاي مختلف مهندسي آب
12
سازه‌هاي هيدروليكي
دكتر عطاري
مطالعه و تحقيق و مدل‌سازي سازه‌هاي هيدروليكي
13
تأسيسات آب و فاضلاب
دكتر فاضلي
تحقيق، طراحي و توسعه تجهيزات مكانيكي و هيدروليكي صنعت آب و فاضلاب
14
ژئوتكنيك و بناهاي  زيرزميني
دكتر قربان‌بيگي
مطالعه، طراحي و تحقيق در مورد عمليات ژئوتكنيك و توسعه بناهاي زير زميني
15
مهندسي رودخانه و سواحل
دكتر مجدزاده
هيدروليك جريان و رسوب در رودخانه، كنترل سيلاب و هيدروديناميك دريا
16
سدهاي خاكي و بتني
دكتر محبوبي
تحقيق، مطالعه و طراحي سدهاي خاكي و بتني و عمليات مكانيك خاك و پي
17
تكنولوژي‌هاي پيشرفته در مهندسي آب‌ و فاضلاب
دكتر مطيعي
شبكه‌هاي آب و فاضلاب، تهيه سيستم‌هاي مكانيزه ثبت اطلاعات در آب و فاضلاب
18
كنترل و ابزاردقيق تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب
دكتر منتظري
طراحي، مشاوره، نصب و راه اندازي سيستم‌هاي كنترل و ابزار دقيق تصفيه خانه
19
منابع آب
دكتر موسوي ندوشني
هيدرولوژي و مدل‌سازي منابع آب
20
شبكه‌هاي آبرساني و فاضلاب شهري
 
مطالعه و طراحي شبكه‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي