رشته‌ها و مقطع‌های تحصیلی تحصیلات تکمیلی

رشته‌های تحصیلی:

 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - حمل و نقل
 • مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 • مهندسی عمران - مهندسی ژئوتکنيک
 • مهندسی عمران - مهندسی و مديريت منابع آب
 • مهندسی عمران - مهندسی محيط زيست
 • مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه‌های هيدروليكی
 • مديريت در سوانح طبيعی (سيل و زلزله)
 • مهندسی نقشه‌برداری - سیستم‌های اداره زمین
 • مهندسی نقشه‌برداری- فتوگرامتری
 • مهندسی نقشه‌برداری- هیدروگرافی
 • مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب
 • مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد

معرفی رشته سیستم‌های اداره زمین:

سیستم‌های اداره زمین Land Administration System به‌عنوان یکی از مهمترین شاخه‌های سیستم‌های اطلاعات مکانی محسوب می‌گردد که بر ایجاد و مدیریت زیرساخت اطلاعات زمینی جهت تسهیل، برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت فرآیندهای فنی و حقوقی، اجتماعی و زیست‌محیطی و اقتصادی زمین با هدف کمک به‌ توسعه پایدار و همه‌ جانبه کشور تاکید می‌ورزد.
در این رشته موضوعات با‌ اهمیتی چون ارائه زیرساخت اطلاعات زمینی کارا و مدل‌سازی زمین در بخش‌های مختلف همچون ایجاد نقشه‌های ثبتی از املاک و برنامه‌ریزی و طراحی توسعه سرزمین و آمایش سرزمین و ایجاد پورتال سیستم‌های الکترونیکی زمین مد‌نظر قرار می‌گیرد.
سیستم‌های اداره زمین یکی از گرایش‌های با‌اهمیت مهندسی نقشه‌برداری است که با‌ سایر گرایش‌های این رشته ارتباط بسیار نزدیکی دارد و بخش‌های اصلی آن شامل مالکیت زمین و ارزش زمین و کاربری زمین و توسعه سرزمین در راستای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی بسیار مورد توجه می‌باشد.
گرایش فعالیت‌های این رشته بیشر در زمینه‌های مدیریت شهری و مدیریت زیست‌محیطی کلیه امور مالکیت و ثبت و مدیریت زمین در همه عرصه‌ها و مدیریت بحران سرزمین و فعالیت‌های توسعه پایدار در عرصه‌های گوناگون تاکید دارد.
در حال حاضر عدم دسترسی سریع  به‌ اطلاعات و سرویس‌های مکانی در زمینه‌های گفته‌ شده از مهمترین چالش‌های پیش‌ روی سرزمین در کشور محسوب می‌گردد بنابراین ایجاد چنین رشته‌ای که در دانشگاه‌های ایران نیز بسیار بکر و تازه محسوب می‌گردد از اولویت‌های توسعه آموزش عالی در کشور عزیزمان است.
ایجاد و راه‌اندازی سیستم‌های اداره زمین در چارچوب زیرساخت اطلاعات مکانی SDI در سطوح مختلف سازمانی و محلی و استانی و ملی از مزایای ارزشمند بالقوه این رشته در سطوح مختلف مورد نیاز کشور محسوب می‌گردد.
دانش‌آموتخگان این دوره توانایی‌های قابل قبولی جهت فعالیت در حوزه‌های مربوط به توسعه سیستم‌های اداره زمین در پروژه‌های مختلف در سازمان‌های مرتبط با اطلاعات مکانی چون شهرداری‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک و شرکت‌های آب و فاضلاب و وزارت خانه‌های نیرو و مخابرات و نیز حوزه‌های توسعه پایدار در زمینه محیط زیست خواهند داشت و با‌ توجه به عدم تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه در سال‌های گذشته این مهم از ضروریات توسعه آموزش عالی در کشور محسوب می‌گردد. دروس اصول مفاهیم و تحلیل سیستم‌های اطلاعات مکانی و سیستم‌های اداره زمین و کاداستر و کاداستر چند‌بعدی و پایگاه‌های داده و سنجش از دور و فناوری‌های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات مکانی و برنامه‌ریزی‌های کاربری زمین و محیط زیست و توسعه پایدار حقوق ثبت اسناد و املاک و روش‌های نوین در SDI/LAS و مدیریت بحران و روش‌های پیشرفته تصمیم‌گیری از محورهای دروس آموزشی این رشته محسوب می‌گردد. بازار کار رو به پیشرفت این رشته در سطح ملی و نیز در سطوح بین‌المللی و شاخه‌های مختلف ادامه تحصیل و فعالیت در حوزه‌های گوناگون سیستم‌های اداره زمین این‌ رشته را به‌ عنوان یکی از رشته‌های جذاب برای تحصیل تبدیل نموده است.
پیوندها:
77312780
Civil [at] sbu.ac.ir