واحدهای تخصصی

اصلاح و توسعه تاسیسات آب و فاضلاب

مسئول: دکتر بدلیانس
زمینه تخصصی: اصلاح و توسعه شبكه‌های توزيع آب، جمع‌آوری فاضلاب و تصفيه خانه‌ها
 
مواد، مصالح و بتن

مسئول: دکتر حاجی ستوده
زمینه تخصصی: شناخت، مطالعه و توسعه مواد مورد استفاده در بتن

 
تاسیسات مكانيكی صنعت آب و فاضلاب

مسئول: دكتر جليلی قاضی‌زاده
زمینه تخصصی: كليه مطالعات طراحی، نوسازی، بهينه‌سازی و توسعه تاسيسات آب و فاضلاب
مستند‌سازی فنی

مسئول: دکتر حسنی
زمینه تخصصی: مستند‌سازی پروژه‌های مختلف عمرانی

 
مهندسی زلزله و شريان‌های حياتی

مسئول: دکتر حسنی
زمینه تخصصی: طراحی سازه‌های شريان‌های حیاتی، مهندسی زلزله و بحران  

 
آبياری و زهكشی

مسئول: -
زمینه تخصصی: مطالعه و طراحی طرح‌های آبياری و زهكشی
 
 
مديريت تحقيقات

مسئول: مهندس خرازی‌فرد
زمینه تخصصی: برنامه‌ريزی، ارزيابی، بررسی فرآيند اجرا، اولويت‌بندی و بررسی مشكلات تحقيقات
 
زمين‌شناسی و آب‌های زيرزمينی

مسئول: دکتر خورسندی
زمینه تخصصی: مطالعات زمین‌شناسی، كيفيت و آلودگی آب‌های زيرزمينی، زمين شناسی سازه‌ها
 
تصفيه آب و فاضلاب

مسئول: -
زمینه تخصصی: تحقیق و توسعه تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب

 
كنترل كيفی و آزمايشگاه‌های آب و فاضلاب

مسئول: دکتر رشیدی مهر‌آبادی
زمینه تخصصی: ساخت و مطالعات پایلوتی و کنترل کیفی آب و فاضلاب
 
سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مسئول: -
زمینه تخصصی: استفاده ازGIS در زمینه‌های مختلف مهندسی آب 
 
سازه‌های هيدروليکی

مسئول: دکتر عطاری
زمینه تخصصی: مطالعه و تحقيق و مدل‌سازی سازه‌های هيدروليکی 
 
تاسيسات آب و فاضلاب

مسئول: دكتر فاضلی
زمینه تخصصی: تحقيق، طراحی و توسعه تجهيزات مكانيكی و هيدروليكی صنعت آب و فاضلاب
ژئوتکنيک و بناهای زيرزمينی

مسئول: دکتر قربان‌بیگی
زمینه تخصصی: مطالعه، طراحی و تحقيق در مورد عمليات ژئوتکنيک و توسعه بناهای زير زمينی
مهندسی رودخانه و سواحل

مسئول: دکتر مجدزاده
زمینه تخصصی: هيدروليک جريان و رسوب در رودخانه، كنترل سيلاب و هيدروديناميک دريا
سدهای خاکی و بتنی

مسئول: دکتر محبوبی
زمینه تخصصی: تحقيق، مطالعه و طراحی سدهای خاكی و بتنی و عمليات مكانيک خاک و پی
تكنولوژی‌های پيشرفته در مهندسی آب‌ و فاضلاب

مسئول: دكتر مطیعی
زمینه تخصصی: شبكه‌های آب و فاضلاب، تهيه سيستم‌های مكانيزه ثبت اطلاعات در آب و فاضلاب
كنترل و ابزار دقيق تصفيه‌خانه‌های آب و فاضلاب

مسئول: دکتر منتظری
زمینه تخصصی: طراحی، مشاوره، نصب و راه اندازی سيستم‌های كنترل و ابزار دقيق تصفيه‌خانه
منابع آب

مسئول: دكتر موسوی ندوشنی
زمینه تخصصی: هيدرولوژی و مدل‌سازی منابع آب
 
شبكه‌های آب‌رسانی و فاضلاب شهری

مسئول: -
زمینه تخصصی: مطالعه و طراحی شبكه‌های آب و فاضلاب شهری و روستايی