صفحه اصلی
اطلاعیه شماره 3 مصاحبه دکتری سال 1403 دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
  • 547 بازدید

اطلاعیه شماره 3 مصاحبه دکتری سال 1403

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

برنامه زمان بندی مصاحبه متقاضیان دکتری سال 1403

نام رشته

تاریخ و زمان مصاحبه به ترتیب حرف اول نام خانوادگی

دکتری مهندسی عمران – زلزله

(دانشکده مهندسی عمران)

چهارشنبه 23 خرداد

الف تا ش ساعت 9 الی 11

ص تا ی ساعت 11 الی 13

دکتری مهندسی عمران – ژئوتکنیک

(دانشکده مهندسی عمران)

دوشنبه 21 خرداد

الف تا ش ساعت 9 الی 11

ص تا ی ساعت 11 الی 13

دکتری مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

(دانشکده مهندسی عمران)

دوشنبه 21 خرداد

همه متقاضیان ساعت 9 الی 12

دکتری مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

ساختمان آموزش های تخصصی (ساختمان امیرکبیر) کلاس شماره 8

دوشنبه 21 خرداد

الف تا ش ساعت 9 الی 11

ص تا ی ساعت 11 الی 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصاحبه به صورت حضوری در محل پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی واقع در حکیمیه تهرانپارس برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، زمان مصاحبه دکتری بدون آزمون نیز همزمان در تاریخ های فوق برگزار می گردد.

مستندات سوابق پژوهشی (مقاله، کتاب، طرح پژوهشی، ....)، پایان نامه کارشناسی ارشد، سوابق تدریس، نمره زبان خارجی و توصیه نامه ها را همراه داشته باشید. به سوابق بدون مستندات امتیاز داده نخواهد شد.

                                                       معاونت آموزشی دانشکده

Sbucivil2021@gmail.com

افزودن نظرات