صفحه اصلی
تمدید بورس 2020-20201 روسیه بعنوان فرصت مطالعاتی دانشجويان دکتری
  • 39735 بازدید

پيرو موارد مطرح شده در یازدهمین نشست «کارگروه همکاری­های علمی بین ­المللی» در خصوص امکان استفاده از بورس دولتی 2021-2020 کشور روسیه، به استحضار می رساند مهلت ثبت نام این بورسیه تحصیلی تا 31 خرداد 1399 تمدید شده است.

همچنین براساس مذاکرات انجام شده توسط رایزن محترم علمی ایران در روسیه، در این چارچوب، امکان استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری نیز به صورت محدود و رقابتی فراهم آمده است. شایان ذکر است که متقاضیان استفاده از بورس مذکور، می بایست در سامانه «سجاد» سازمان امور دانشجویان ثبت نام نمایند.

 اطلاعات بیشتر در وبسایت مدیریت همکاری های علمی بین المللی به آدرس http://intl.sbu.ac.ir قابل مشاهده است.

 

 

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست.