صفحه اصلی
سامانه کارآموزی
  • 8719 بازدید

قابل توجه دانشجویان مشمول گذراندن واحد کارآموزی

​​​​​​​

لینک اطلاع رسانی سامانه کارآموزی به همراه راهنمای آموزش دانشجويان در زير تقديم می گردد.

ادرس لینک سامانه کاراموزی: sbu.talentcoach.ir

لینک فیلم راهنمای دانشجویان: https://sbu.talentcoach.ir/students/guide

افزودن نظرات