صفحه اصلی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ( موضوع : تبدیل شیوه آموزشی - پژوهشی به آموزش محور در صورت عدم حد نصاب میانگین معدل دو ترم اول )
  • 4857 بازدید

دانشجویان محترم
با سلام
دانشجویان کارشناسی ارشد در صورتی که میانگین معدل دو ترم اولشان از حد نصاب های زیر کمتر شود، شیوه آموزشی ایشان از آموزشی – پژوهشی محور به آموزش محور تبدیل خواهد شد.
-        رشته مهندسی عمران گرایش آب و فاضلاب و گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب : 75 / 14
-        رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی و گرایش ژئوتکنیک : 15
-        رشته مهندسی عمران گرایش زلزله و رشته مدیریت بحرانهای طبیعی :  25 / 15
 
                                                                           معاونت آمورشی