صفحه اصلی
مقطع کارشناسی‌ارشد مهندسی نقشه‌برداری گرایش سیستم‌های اداره زمین برای اولین بار در کشور
  • 14466 بازدید

مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم های اداره زمین برای اولين بار در کشور در دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتی برقرار و اقدام به جذب دانشجو کرد. معرفی اجمالی اين رشته بشرح ذيل می باشد.

سیستم های اداره زمین Land Administration System به عنوان یکی از مهمترین شاخه های سیستم های اطلاعات مکانی محسوب می گردد که بر ایجاد و مدیریت زیرساخت اطلاعات زمینی جهت تسهیل، برنامه ریزی، طراحی و مدیریت فرآیندهای فنی و حقوقی، اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی زمین با هدف کمک به توسعه پایدار و همه جانبه کشورتاکید می ورزد.

در این رشته موضوعات بااهمیتی چون ارائه زیرساخت اطلاعات زمینی کارا و مدلسازی زمین در بخش های مختلف همچون ایجاد نقشه های ثبتی از املاک و برنامه ریزی و طراحی توسعه سرزمین و آمایش سرزمین و ایجاد پورتال سیستم های الکترونیکی زمین مد نظر قرار می گیرد.

سیستم های اداره زمین یکی از گرایش های با اهمیت مهندسی نقشه برداری است که با سایر گرایش های این رشته ارتباط بسیار نزدیکی دارد و بخش های اصلی آن شامل مالکیت زمین و ارزش زمین و کاربری زمین و توسعه سرزمین در راستای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی بسیار مورد توجه میباشد.

گرایش فعالیت های این رشته بیشر در زمینه های مدیریت شهری و مدیریت زیست محیطی کلیه امور مالکیت و ثبت و مدیریت زمین در همه عرصه ها و مدیریت بحران سرزمین و فعالیت های توسعه پایدار در عرصه های گوناگون تاکید دارد.

در حال حاضر عدم دسترسی سریع به اطلاعات و سرویس های مکانی در زمینه های گفته شده از مهمترین چالش های پیش روی سرزمین در کشور محسوب می گردد بنابراین ایجاد چنین رشته ای که در دانشگاههای ایران نیز بسیار بکر و تازه محسوب می گردد از الویت های توسعه آموزش عالی در کشور عزیزمان است.

ایجاد و راه اندازی سیستم های اداره زمین در چارچوب زیرساخت اطلاعات مکانی SDI در سطوح مختلف سازمانی و محلی و استانی و ملی از مزایای ارزشمند بالقوه این رشته در سطوح مختلف مورد نیاز کشور محسوب می گردد.

فارغ التحصیلان این دوره توانائی های قابل قبولی جهت فعالیت در حوزه های مربوط به توسعه سیستم های اداره زمین درپروژه های مختلف در سازمان های مرتبط با اطلاعات مکانی چون شهرداری ها و ادارات ثبت اسناد و املاک و شرکت های آب و فاضلاب و وزارت خانه های نیرو ومخابرات و نیز حوزه های توسعه پایدار در زمینه محیط زیست خواهند داشت و با توجه به عدم تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه در سال های گذشته این مهم از ضروریات توسعه آموزش عالی در کشور محسوب می گردد.

دروس اصول مفاهیم و تحلیل سیستم های اطلاعات مکانی و سیستم های اداره زمین و کاداستر و کاداستر چند بعدی و پایگاههای داده و سنجش از دور و فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات مکانی و برنامه ریزی های کاربری زمین و محیط زیست و توسعه پایدار حقوق ثبت اسناد و املاک و روش های نوین در SDI/LAS و مدیریت بحران و روش های پیشرفته تصمیم گیری از محورهای دروس آموزشی این رشته محسوب می گردد.

بازار کار رو به پشرفت این رشته در سطح ملی و نیز در سطوح بین المللی و شاخه های مختلف ادامه تحصیل و فعالیت در حوزه های گوناگون سیستم های اداره زمین این رشته را بعنوان یکی از رشته های جذاب برای تحصیل تبدیل نموده است.