صفحه اصلی
اعطای نشان افتخار علمی و فرهنگی «خورشید تابان» از جانب دولت ژاپن به آقای دکتر حسنی
  • 9156 بازدید

نشان افتخار علمی - فرهنگی «خورشید تابان» را از جانب دولت ژاپن به دکتر حسنی ریاست محترم دانشکده مهندسی عمران - آب و محیط زیست تبریک عرض می‌نماییم.