صفحه اصلی
کسب مقام اول و دوم مسابقات کشوری بتن پرمقاومت توسط دو تيم دانشجویان
  • 8960 بازدید

دو گروه از دانشجویان دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست در مسابقات کشوری بتن پرمقاومت حائز رتبه‌های اول و دوم گرديدند.

ضمن تبريک اين موفقيت به دانشجويان، اساتيد و کادر راهنمای مربوطه از دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست، توفيق و موفقيت روزافزون عزيزان را در مجامع ملّی و بين المللی آتی از درگاه ايزد متعال خواستاريم.