صفحه اصلی
خانم زهرا کاشی تراش اصفهانی دانشجوی نمونه کشوری
  • 10110 بازدید

کسب مقام «دانشجوی نمونه کشوری» را به سرکار خانم زهرا کاشی تراش اصفهانی دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست و هیات‌علمی گروه مهندسی آب وفاضلاب تبریک می‌گوییم.