صفحه اصلی
اطلاعيه کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق‌های هنر اسلامی
  • 8579 بازدید

به پيوست، نامه دبیر علمی "کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق‌های هنر اسلامی در بیانه گام دوم انقلاب" جهت اطلاع و بهره برداری اساتید و دانشجویان تقديم می گردد.

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست