صفحه اصلی
اولین همایش روز جهانی شهرها با محوریت سکونتگاه‌های انسانی ایرانی
  • 87 بازدید

اولین همایش روز جهانی شهرها با محوریت سکونتگاه‌های انسانی ایرانی

اولین همایش روز جهانی شهرها با محوریت سکونتگاه‌های انسانی ایران توسط موسسه جغرافیای دانشگاه تهران با همکاری اندیشگاه هزاره سوم در تاریخ ۲ اسفند برگزار خواهد شد.

سایت همایش: https://hsiconf.ut.ac.ir

افزودن نظرات