صفحه اصلی
اولین کنفرانس بین المللی کوهستان پایدار
  • 140 بازدید

اولین کنفرانس بین المللی کوهستان پایدار

دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال اولین کنفرانس بین‌المللی کوهستان پایدار را در تاریخ 20 و 21 آذر ماه سال 1402 برگزار نماید. بدین منظور از متخصصان و پژوهشگران فرهیخته جهت مشارکت علمی و حضور در این کنفرانس و ارائه نتایج تحقیقات ارزشمند،‌ دعوت به عمل می‌آید.

افزودن نظرات