صفحه اصلی
تور علمی تفریحی کشور ژاپن
  • 79 بازدید

تور علمی تفریحی کشور ژاپن

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران نسبت به برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری یک تور علمی و آموزشی همراه با بازدید از مزارع و باغ‌های کشاورزی و صنایع غذایی در کشور ژاپن اقدام نموده است.

افزودن نظرات