صفحه اصلی
حمایت پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی از پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا
  • 127 بازدید

حمایت پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی از پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا

پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی اعلام می‌دارد از مقالات علمی، پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا منطبق با زیر فصل‌های زیر حمایت می‌کند:

  • سیاست‌گذاری یکپارچه دریایی-اقیانوسی
  • پیشرانی نرخ رشد اقتصاد دریا محور نسبت به سایر بخش‌ها
  • تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری
  • بهره‌برداری بهینه و بدون تخریب از دریاها
  • جایگاه وزارت علوم در تامین پشتوانه و سرمایه علمی و پژوهشی توسعه دریامحور
  • تعامل و همکاری دریایی و اقیانوسی با همسایگان و سایر کشورها
  • تقویت و ارتقا حمل و نقل دریایی
  • مردمی و محلی سازی توسعه دریامحور
افزودن نظرات