صفحه اصلی
زمان بندی و شرايط مصاحبه داوطلبان دوره دکتراي گرایش مهندسی محیط زیست
  • 6748 بازدید

به پيوست، زمان بندی و شرايط مصاحبه داوطلبان دوره دکتراي گرایش مهندسی محیط زیست ورودی سال 1399 اعلام می گردد.

ضروری است داوطلبان محترم با رعايت زمان بندی به تفکيک هر فرد و ضوابط پيوست در جلسه مصاحبه شرکت فرمايند.

 

 
گروه آب و فاضلاب و محيط زيست دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست