صفحه اصلی
سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
  • 105 بازدید

سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند را در تاریخ 20 و 21 آذر ماه سال 1402 برگزار نماید. بدین منظور از متخصصان و پژوهشگران فرهیخته جهت مشارکت علمی و حضور در این کنفرانس و ارائه نتایج تحقیقات ارزشمند،‌ دعوت به عمل می‌آید.

افزودن نظرات