صفحه اصلی
فراخوان تعریف موضوع پروژه تحقیقاتی از شرکت برق منطقه‌ای تهران
 • 257 بازدید

فراخوان تعریف موضوع پروژه تحقیقاتی از شرکت برق منطقه‌ای تهران

به استحضار می‌رساند شرکت برق منطقه‌ای تهران از اساتید محترم و محققین صاحب نظر دعوت بعمل می‌آورد چنانچه ایده نو و خلاقی برای تعریف موضوعات در قالب انجام پروژه‌ تحقیقاتی، فرصت مطالعاتی و سرباز نخبگی در زمینه‌های زیر را دارند پروپوزال خود را در قالب فرم پیوست تکمیل و به آدرس research@trec.co.ir ارائه نمایند.

 1. Power system operation
 2. Power system planning
 3. Power system protection
 4. Renewable energies
 5. Transform operation and maintenance
 6. Breaker operation and maintenance
 7. Current transforms (CT) and potential transforms (PT)
 8. Reliability and resilience assessment for power system
 9. Cyber security in power system
 10. Storages in transmission and sub-transmission electrical network
 11. Transient analysis of power system

دانلود فایل
افزودن نظرات