صفحه اصلی
فراخوان تهیه نقشه راه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
  • 202 بازدید

فراخوان تهیه نقشه راه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی

از دانشجویان دوره دکتری و پژوهشگران پسادکتری در تهیه نقشه راه‌های پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی در زمینه‌های مختلف علمی دعوت بعمل می‌آید. علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام اولیه در این مرحله رزومه خود را به همراه یک توصیه‌نامه از یک عضو هیات علمی دانشگاه محل تحصیل یا محل تحقیق دوره پسادکتری را به آدرس زیر با درج کد دوره در موضوع ارسال نمایند.

رایانامه: postdoc@sbu.ac.ir

دانلود فایل
افزودن نظرات