صفحه اصلی
فراخوان حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس
  • 183 بازدید

با عنایت به ضرورت انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی و اثرات آن در پایداری شهری اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت عمران شهر پردیس در تقویت پایه‌های اجتماعی و فرهنگی این شهر، شرکت عمران شهر جدید پردیس آمادگی خود را جهت حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی حائز شرایط در مقاطع ارشد و دکترا اعلام می‌دارد. عناوین پایان‌نامه‌ها‌ و پروپوزال‌های مرتبط با شهر جدید پردیس، جهت بررسی به این شرکت معرفی شده و پس از طی فرایند قانونی و در صورت تایید در کمیته داخلی مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت.

افزودن نظرات