صفحه اصلی
مدرسه زمستانه آموزش نرم‌افزارهای مهندسی
  • 245 بازدید

مدرسه زمستانه آموزش نرم‌افزارهای مهندسی

گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در نظر دارد مدرسه زمستانه آموزش نرم‌افزارهای مهندسی (مقدماتی و پروژه محور) را به صورت مجازی و از طریق سامانه آموزش مجازی برگزار نماید.

افزودن نظرات