صفحه اصلی
نشست ملی تجارب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در ارتقاء و بهبود برگزاری دوره های کار آموزی
  • 5662 بازدید

در فایل پیوست، تجارب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در ارتقاء و بهبود برگزاری دوره های کار آموزی در نشست ملی مربوطه تقديم می گردد.

دانلود فایل
افزودن نظرات