صفحه اصلی
نمایشگاه عکس ترافیک و ساختمان
  • 174 بازدید

نمایشگاه عکس ترافیک و ساختمان 

با همت امور فرهنگی- اجتماعی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست و به مناسبت هفته حمل و نقل، نمایشگاه عکس ترافیک و ساختمان با محورهای اثرات ترافیکی ساختمان، ایمن سازی ترافیکی معابر بلافصل ساختمان و ترافیک داخل ساختمان به مدت 3 روز از تاریخ 27 تا 29 آذرماه در محل دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. عکس‌های منتخب ارایه شده براساس فراخوان عمومی بر روی سایت پردیس شهید عباسپور دریافت شده است و در هفته انتهایی بهمن‌ماه از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.

افزودن نظرات