صفحه اصلی
هفتمین همایش ملی شناورهای تندرو
  • 80 بازدید

هفتمین همایش ملی شناورهای تندرو

انجمن علمی پژوهشی دریایی در نظر دارد هفتمین همایش ملی شناورهای تندرو و نمایشگاه صنایع دریایی و دستاورهای شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با حوزه دفاعی را در دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) برگزار کند.

افزودن نظرات