صفحه اصلی
چهارمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
  • 61 بازدید

چهارمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

به استحضار می‌رساند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در نظر دارد چهارمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی را در تاریخ 25 مهر 1403 با شعار تحول دیجیتال در بخش کشاورزی برگزار نماید.

وب سایت همایش: http://www.4aicconf.ir  

افزودن نظرات