احمدرضا محبوبی اردکانی

شماره تماس: 73932410-021
 

پست الکترونیک: a _ mahboubi @ sbu

Responsive Image
Responsive Image

دکتر علی نورزاد

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
عمران
دانشگاه علم و صنعت ايران
تهران
ايران
1364
2
کارشناسی‌ارشد
عمران
دانشگاه علم و صنعت ايران
تهران
ايران
1368
3
دکتری
مهندسي راه و ساختمان
دانشگاه کنکوردیا
مونترال
کانادا
1377

Responsive Image

دکتر علیرضا وفایی‌نژاد

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسی عمران – نقشه برداری
دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
تهران
ایران
1379
2
کارشناسی‌ارشد
مهندسی عمران - GIS
دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
تهران
ایران
1381
3
دکتری
مهندسی عمران نقشه برداری - GIS
دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
تهران
ایران
1388

Responsive Image

دکتر محمد حاجی‌ستوده

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
راه و ساختمان
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1364
2
کارشناسی‌ارشد (پيوسته)
راه و ساختمان
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1364
3
کارشناسی‌ارشد
راه و ساختمان
دانشگاه ليل
ليل
فرانسه
1370
4
دکتری
راه و ساختمان (ژئوتكنيك)
دانشگاه ليل 1 (علوم و فنون)
ليل
فرانسه
1374

Responsive Image

مهندس یوسفعلی بخشی

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
عمران آب
دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباسپور )
تهران
ايران
1370
2
کارشناسی‌ارشد
عمران- مديريت منابع آب
دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباسپور )
تهران
ايران
1378

Responsive Image

دکتر مصطفی زمانیان

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسی عمران
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباس پور)
تهران
ایران
1384
2
کارشناسی‌ارشد
عمران-ژئوتکنیک
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
1386
3
دکتری
مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
تهران
ایران
1393

Responsive Image

علیرضا ماهپور

ردیف
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
         
2
کارشناسی‌ارشد
         
3
دکتری
         

Responsive Image

دکتر بابک ابراهیمیان

ردیف
 
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
شهر
کشور
تاريخ اخذ
1
کارشناسی
مهندسی عمران - عمران
دانشگاه رازی کرمانشاه
کرمانشاه
ایران
1381
2
کارشناسی‌ارشد
مهندسی عمران - ژئوتکنیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
اصفهان
ایران
1383  
3
دکتری
مهندسی عمران - ژئوتکنیک
دانشگاه صنعتی تهران - گراتس اتریش
تهران - اتریش
ایران - اتریش
1390

کارشناسی‌ارشد

مهندسی عمران - مهندسی ژئوتکنیک


دکتری

مهندسی عمران - مهندسی ژئوتکنیک