آزمايشگاه پردازش تصوير و سيستم هاي توزيع شده

سرپرست:دکتر محسن ابراهيمي مقدم

   محل فعلي : طبقه دوم دانشکده

   عناوين برخي پروژه هاي کاربردي/تحقيقاتي:

 • پايداري رنگ

 • پردازش تصاوير اجتماعي

 • تشخيص هويت مبتني بر بيومتريک مانندgait

 • تعيين کيفيت تصاوير

 • تشخيص اشيا ( در دامنه خاص )

 • رديابي و کنترل هاي اپتيکي ( در دامنه خاص )

    همکاران: 7دانشجوي دکتري،12دانشجوي کارشناسي ارشد، 4 نفر فارغ التحصيل و متخصص
    برخي از افتخارات اخير:

 • کسب عنوان برترين دانشمند جوان کشور در سال 2014 بر اساس  تحليل پايگاه علم سنجيScopus و ناشر Elsevier

 • چاپ پنجمين مقاله پر استناد در ژورنال pattern recognition letters

 • کسب عنوان بهترين پروژه تحقيقاتي سازمان موسسه تحقيقات دفاعي در سال 1393

    فعاليت هاي آتي:

 • تشخيص کيفيت اعمال در تصاوير

 • تشخيص اعمال از روي تصاوير ثابت

 • همکاري در پروژه هاي چند محوره

    پيشنهاد:همکاري در پروژه هاي تحقيقاتي / کاربردي جهت بهبود امور