آزمایشگاه رایانش ابری و امنیت اطلاعات

سرپرست​:  دکتر علیرضا شاملی
 

    http://cloudsec.sbu.ac.ir
    محل فعلي : اتاق 12
    فعاليت اصلي:

  • امنیت شبکه

  • رایانش ابری (توپولوژی، VNFs، SDN)

  • امنیت اطلاعات

  • کلان داده


    همکاران:
                      2 دانشجوي کارشناسي ارشد

    ​​​​برخي از عناوين پروژه ها:
•        مهاجرت قوانین در فایروال های توزیع شده در رایانش ابری
•        سیستم  پاسخ به حمله تطبیق پذیر
•        سیستم تشخیص و تحمل پذیر در مقابل حملات DDoS در رایانش ابری
•        مکان یابی بهینه برای انواع مختلف virtual network functions در ابر
•        سیستم مانیتورینگ برنامه های کاربردی توزیع شده در ابر (شبیه سازی در OpenStack)
•        تدوین و طراحی متدولوژی مهندسی در حوزه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و شبکه
•        سیستم مدیریت پیکربندی و تغییرات در شبکه

  •   سیستم سنجش اثربخشی امنیت در شبکه​