آزمایشگاه رایاحسگری

Untisastled.png
آزمایشگاه تحقیقاتی رایاحسگری
eSense Research Lab
دکتر منا قاسمیان

آزمایشگاه تحقیقاتی eSense در سال 1392 شروع به فعالیت در زمینه میان رشته‌ای سلامت و بهزیستی هوشمند در دانشگاه شهید بهشتی کرده است. از اهداف این گروه تحقیقاتی، اراِیه راهکارهای کاربردی و نوین برای مسائل مطرح شده توسط پزشکان و روانپزشکان میباشد.گروه eSenseطرح‌هایی مشترک با پژوهشکده علوم شناختی و همچنین پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در داخل کشور دارد.این گروه همچنین همکاری مشترک با دانشگاه گرینویچ و کینگز کالج لندن و Smart Health lab- UCLA از زمان راه اندازی داشته است.با توجه به اینکه راهکارهای ارائه شده و مد نظر این گروه برای چالشهای مطرح از طرف جامعه پزشکی، غالبا مبتنی بر دانش فنی و تکنیکی بالا است که تحقق و پیاده­سازی آن­ها نیاز به یک تیم فنی خبره دارد.

سرپرست: دکتر منا قاسمیان

محل فعلی: ساختمان شهدا، پژوهشکده مجازی

دفتر خانم دکتر قاسمیان: اتاق 430

زمینه‌های تحقیقاتی:

  • شبکه‌های حسگر بی‌سیم (استانداردهای ارتباطی کم توان و کوتاهبرد بی‌سیم)

  • شبکه‌های بی‌سیم ناحیه بدنی (سیستم‌های تشخیص فعالیت)

  • سلامت و بهزیستی هوشمند

  • شبکه‌های نسم پنجم (5G) و ارتباطات ماشین به ماشین

  • اینترنت اشیا (IoT) و اینترنت اشیا درمانی (IoMT)

  • واسط های انسان و رایانه (HCI) و مغز و رایانه (BCI)

همکاران: 3 داشجوی دکتری، 4 دانشجوی کارشناسی ارشد و 2 فارغ‌ا‌لتحصیل

موضوعات عمده­ی در دست تحقیق در این گروه شامل موارد ذیل می باشد:

  • پایش از راه دور افراد سالمند و توانخواه

  • پایش فعالیتهای روزانه برای بهبود تشخیص های پزشکی

  • ارزیابیرونددرمانی بیماری پارکینسون بابهره­ گیریازشبکه­ های محدود هبدنی بی­سیم

  • تفکیک زیرگروه‌های اختلال بیش‌فعالی همراه با کاستی توجه (ADHD) و درمان با استفاده از روش بازخورد عصبی (Neurofeedback Therapy)

وبسایت آزمایشگاه تحقیقاتی رایاحسگری (eSense):http://esense.sbu.ac.ir/