آزمایشگاه سیستم های رایانش با کارایی بالا

سیستمهای رایانش با کارایی بالا (HPC)

 

سرپرست:  دکتر فرشاد صفایی

مکان فعلی: طبقه دوم دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، اتاق 230

 

   فعاليت اصلي:

  • شبکه های میان ارتباطی و برتراشه

  • معماري سیستم­هایی با کارآيي بالا (HPC)

  • شبکه ­های پیچیده و اجتماعی

  • معماری سامانه های ذخیره سازی پیشرفته

    همکاران:7  دانشجوي کارشناسي ارشد، 4 دانشجوی دکتری

    برخي از عناوين پروژه ها:

  • ارزیابی کارایی و مدلسازی تحلیلی مدیریت ازدحام در شبکه های برتراشه

  • الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر اشکال در شبکه های برتراشه بی سیم

  • ارزیابی و تحلیل روش های و سنجه های استحکام و تاب آوری در شبکه های پیچیده و اجتماعی

  • بررسی چالشهای حافظه های فلش در سامانه های ذخیره سازی درایورهای حالت جامد

  • پیاده سازی الگوریتم های جایگزینی صفحه در حافظه های نهان در محیط های ناهمگن

  • راستی نمایی مکانیزم های راه گزینی تحمل پذیر اشکال در شبکه های برتراشه با استفاده از روش های صوری